קישורים
• על מרולה וארז מרולה:   
http://www.moag.gov.il/agri/files/Mizrahi_Marketing_short.PDF

ייצור שמן מרולה בדרום אפריקה:
http://vimeo.com/613160231

​מרולה- בריאות בהנאה קופים ופילים נהנים מפרי המרולה
יתרונות שמן המרולה